بسم الله الرحمن الرحیم

قدرت رسانه و تصویر امروزه توانسته جای خود را در میان تمامی رسانه های تبلیغی پیدا کند. بنابراین لازم است که در عرصه فرهنگی نیز این ابزار بکار گرفته شود و در رقابت با هجمه دشمنان ایران و اسلام استفاده گردد.

بی تردید اگر هنر رسانه در خدمت فرهنگ دینی و انسانی قرار گیرد، می تواند اثرگذار و مفید باشد. بدین منظور موسسه علمی و فرهنگی مشکات نیز با بهره گیری از جوانان خوب و متعهد و باایمان،پا در این عرصه گذاشته و امیدوار است بتواند اولا در منطقه فعالیت خود و ثانیا در سطح کشور عزیزمان ایران، گامی در ارتقاء فرهنگی بردارد.

مرکز تولید رسانه برنا در واقع مرکزی است که زیرمجموعه موسسه مشکات و تحت مدیریت هیات مدیره هدایت می گردد. این مرکز در ذیل معاونت طرح و برنامه موسسه راه اندازی و مشغول فعالیت است.

ساختار و پرسنل:

مدیر عامل موسسه: حجة الاسلام و المسلمین حسین رادمرد

مسئول دفتر برنا: مهندس مهدی روشن

امور طرح و برنامه: حجة الاسلام و المسلمین علی رادمرد

مدیریت اجرایی و فنی:سید علی اصغر هاشمی

گوینده: حجة الاسلام و المسلمین محمد دهقان

خبرنگار و نیروی اجرایی: حسین عباس زاده

فیلم بردار و نیروی اجرایی: محمد دهقان